Chrzest

17.09.2017 byliśmy świadkami wielkiego wydarzenia …

Tego dnia 5 osób zadeklarowało publicznie że chcę podążać dalej w swoim życiu za Jezusem Chrystusem …

Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ew. Mat. 10.32

Przed całym kościołem i wieloma przybyłymi specjalnie na ta okazję gośćmi, mogliśmy usłyszeć wyznanie naszych pięciu sióstr.

Po chrzcie i po niedzielnym nabożeństwie, mieliśmy czas wspólnej społeczności a także krótkie wspomnienie z historii naszego kościoła, która to liczy sobie już 21 lat.