Czerwiec 2023

28.06.2023. T. Przystański. Śmierć i życie są w mocy języka

26.06.2023. A Jargieło. 2 Tym. 2.20-23

18.06.2023. M. Chrchłowski. Żyj wiarą w obietnice Boże

11.06.2023. T. Przystański. 1 List Jana, cz. 1

07.06.2023. M. Chechłowski. Wiara a upamiętanie