Maj 2021

30.05.2021. T. Przystański. Szukaj Boga

26.05.2021. A. Turowicz. Modlitwa Bożym przykazaniem

23.05.2021. K. Turowicz. Prowadzenie Ducha Bożego w służbie

19.05.2021. S. Grodkowski. Siłą tradycji

16.05.2021. O. Wilk. Pełnia bogactwa w Chrystusie

12.05.2021. A. Jargieło. Przeszkody na drodze głoszenia Ewangelii

09.05.2021. A. Jargieło. Kiedy Pan zapłonie o swój lud

05.05.2021. A. Turowicz. Boży siewca

02.05.2021. M. Chechłowski. Post