Służba w Kościele

K. Turowicz – Służba w Kościele

  1. Wprowadzenie

2. Dary Ducha Świętego

3. Różne posługi

4. Boże powołanie do służby

5. Uświęcenie w służbie

6. Prowadzenie Bożego Ducha

7. Doświadczenia w służbie

8. Poświęcenie w służbie

9. Ewangelizacja