Październik 2023

29.10.2023. M. Chechłowski. Każdy może poprosić o pomoc

T. Przystański. Za 5 dwunasta

22.10.2023. O. Wilk. Ubodzy w duchu

15.10.2023. M. Chechłowski. Godne spożywanie Wieczerzy Pańskiej

11.10.2023. A. Turowicz. Modlitwa Pańska cz. 3

08.10.2023. T. Przystański. Przebaczenie

01.10.2023. M. Chechłowski. Jezus w starotestamentowym systemie ofiarniczym