Pomagamy Ukrainie

W związku z toczącym się obok nas działaniami wojennymi nasz kościół  zainicjował dobrowolną zbiórkę darów, które  to są następnie przekazywane do miasta Kowel za pośrednictwem […]