Usługa Yury

Yura Bulkowski jest pastorem kościoła Betel w Grodnie w Republice Białorusi.. Teoria musi iść w parze z praktyką. Kazanie wygłoszone w maju 2017 r.