Styczeń 2024

28.01.2024. O. Wilkz. To, co mam, nie powinno być przeszkodą

25.01.2024. K. Turowicz. Wyższość rzeczywistości duchowej nad materialną

21.01.2024. A. Jargieło. Stare musi odejść

17.01.2024. A. Jargieło. Jak głosić Ewangelię

14.01.2024. M. Chechłowski. O marnych przewodnikach

10.01.2024. A. Jargieło. 1. List do Tesaloniczan

07.01.2024. O. Wilk. Znalezliśmy zbawiciela

03.01.2024. M. Chechłowski. Błogsławieństwa (kazanie na górze)