Sierpień 2023

30.08.2023. M. Chechłowski. Zmiana w życiu Manassesa

27.08.2023. O. Wilk. Dobrze mi żem został upokorzony

23.08.2023. T. Przystański. Psalm 143

20.08.2023. M. Chechłowski. Wytrwała służba

16.08.2023. A. Turowicz. Prawdziwa modlitwa

13.08.2023. A. Jargieło. Przeklady Biblii w praktyce

09.08.2023. A. Jargieło. Przeszłość nie przesądza o przyszłości

06.08.2023.  A. Jargieło. II Mojrzeszowa rozdział 3