Ponadnaturalne owoce Ducha Świętego

T. Przystański. Ponadnaturalne owoce Ducha Świętego

  1. Radość

2. Dobrotliwość

3. Pokój

4. Wiara

5. Miłość

6. Dobroć

7. Łagodność

8. Cierpliwość

9. Wstrzemięźliwość