Punkt katechetyczny

Biblijny Kościół Baptystyczny prowadzi działalność w ramach Punktu Katechetycznego, który
został zarejestrowany na wniosek Kościoła decyzją Biura Edukacji w Warszawie .

https://www.bkb.waw.pl/new2/wp-content/uploads/2021/11/P1120376n.jpg

W b.r szkolnym odbywają się lekcje religii w dwóch grupach wiekowych – dla dzieci ze szkół
podstawowych oraz dla młodzieży ( licealnej i technikum). Umowa z nauczycielami prowadzącymi zajęcia religii jest zawarta ze Szkołą Podstawową Nr 218 im. M. Kajki w Warszawie. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Uczniowie z Punktu Katechetycznego otrzymują stosowne zaświadczenia z oceną z religii, które są respektowane przez dane placówki edukacyjne. Program zajęć jest dostosowany do grup wiekowych oraz zgodnie z wymogami dydaktycznymi. Odbywają się również zajęcia integracyjne mające na celu wzmocnienie relacji rówieśniczych. Lekcje mają na celu poznawanie przez dzieci osoby Boga Ojca, Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela oraz zachęcenie młodych ludzi do praktycznego prowadzenia przez Ducha Świętego na podstawie Pisma Świętego.

https://www.bkb.waw.pl/new2/wp-content/uploads/2021/11/P1120398m.jpg

W niedzielę odbywają się również zajęcia dla dzieci w wielu przedszkolnym oraz zorganizowana jest opieka nad najmłodszych dziećmi.
Zachęcamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w zajęciach i cieszymy się, że mogą być dla nas
inspiracją do szukania tego co najważniejsze w życiu – Bożego, niezwykłego planu dla każdego
człowieka.