Kim jesteśmy

„Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali.” Dzieje Apost. 17:30

I naszym pragnieniem jest aby każdy kto czyta ten tekst nie pozostał w niewiedzy. Może przeżyłeś dotychczasowe życie nigdy nie przykładając nigdy jakiejś szczególnej uwagi dla spraw duchowych? A może uznałeś, że i tak nie da się dojść do prawdy i żyjesz z dnia na dzień, nie myśląc o tym o co tak naprawdę chodzi w tym życiu? Nasze życie to nie przypadek. Bóg je nam dał i każdy z nas będzie musiał zdać sprawę ze swojego życia Bogu po śmierci jak to nam objawia Słowo Boże w liście do Hebrajczyków 9 : 27 „postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd”. A skoro będziemy sądzeni to potrzebujemy i Bożego przebaczenia, bo jak naucza Pismo „nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył” 2 Ks. Kronik 6:36.

Człowiek jest istotą grzeszną z natury i każdy z nas ma na swoim koncie bardzo długą listę przestępstw wobec prawa Bożego. . To życie które żyjesz tutaj na ziemi zadecyduje o twoim losie na wieki, a są tylko dwie opcje. Zbawienie lub potępienie, a Bóg nie pragnie niczyjej śmierci i potępienia bo powiedział: „Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył.” s. Ezechiela 33:11

Co w takim razie należy zrobić aby być zbawionym i osiągnąć życie wieczne? Jak to głosił Syn Boży, Jezus Chrystus „upamiętajcie się i wierzcie ewangelii”. Bóg nas stworzył dla swoich celów i on naprawdę wie co jest dla nas najlepsze. Czy dasz się prowadzić Bogu w życiu? Czy przyjmiesz Jego system wartości? Czy oddasz mu swe życie ? Właśnie to oznacza upamiętanie. Czym jest natomiast Ewangelia? To wiara w Syna Bożego i Jego dzieło na krzyżu. Każdy z nas zasługuje na potępienie z powodu naszych grzechów i ktoś musiał za te grzechy zapłacić. Zrobił to Jezus Chrystus który przyszedł na ten świat i umarł za nasze grzechy, abyśmy mogli być zbawieni. Jak to jest napisane „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” J 3:16

Jesteśmy grupą ludzi którzy odpowiedzieli na to Boże wezwanie, nawrócili się i uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Naszym pragnieniem jest abyś i ty który czytasz ten tekst, poznał wolę Bożą i mógł być zbawiony. Zapraszamy także na nasze nabożeństwa i spotkania, gdzie będziesz mógł porozmawiać, poznać, a także posłuchać historii ludzi których życie zostało przemienione przez Pana Jezusa. Niech cię Pan Jezus błogosławi:)