Marzec 2021

31.03.2021. T Przystański. Jezus przed prześladowcami

28.03.2021. K. Turowicz. Boże powołanie do służby

14.03.2021. M. Chechłowski. Ciężar Krzyża

10.03.2021. O. Wilk. Na właściwej drodze

07.03.2021. M. Chechłowski. Służba według darów

03.03.2021.  P. Chendoszko. Życie w obfitości