Wspomnienie

W południe 12 listopada 2016 r. dotarła do nas wiadomość: „Brat Jan Tołwiński nie żyje!”.

Pan zdecydował o powołaniu naszego Pastora, Nauczyciela i Brata do Siebie. W naszej pamięci pozostanie Mąż Boży, który nie znał i nie rozumiał kompromisów w obronie Bożych racji. Wielki patriota zawsze ze wzruszeniem obserwujący narodowe uroczystości zmarł chwilę po ostatnim marszu.

 

„Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na właściwym miejscu” zwykł nam powtarzać w swoich kazaniach i codziennych rozmowach. Te słowa były sensem jego pracy i życia.

Urodził się 1 września 1939 r. w Sielcu, w województwie podlaskim. Kilka lat później przeprowadził się wraz z rodziną do Warszawy, gdzie ukończył Technikum Handlu Zagranicznego. Był Absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Chylicach (w roku 1962 uzyskał tytuł magistra). Studiował także zaocznie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach ’90 został wyróżniony Doktoratem Honoris Causa Uniwersytetu Boba Jonesa. W roku 1997 uzyskał tytuł doktora teologii na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Był autorem wielu publikacji i rozpraw teologicznych.

W latach 1968-80 był jednym z redaktorów pisma „Chrześcijanin”. Nagrywał kazania do audycji „Głos Ewangelii”. Pisał do magazynów „Łaska i Pokój”, „Słowo Prawdy”, „Świadectwo Prawdzie”, a ostatnio do „Bożego Siewu”. Był autorem książek „Kościół pielgrzymujący” oraz „Kim są i w co wierzą biblijni baptyści”.

W swej pracy misyjnej charakteryzował się odważnym głoszeniem Słowa Bożego oraz bezpośrednim, bezkompromisowym i indywidualnym podejściem do ludzi. Wykładał na kursach biblijnych w Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym przy ul. Zagórnej, Kościoła Wolnych Chrześcijan w Warszawie, w Jastrzębiu Zdroju
i w Szczecinku, oraz gościnnie na Uniwersytecie Boba Jonesa w Stanach Zjednoczonych. Był jednym z założycieli
i wykładowców Międzynarodowego Seminarium Baptystycznego przy Biblijnym Kościele Baptystycznym w Aninie.

Jego aktywne życie z Panem rozpoczęło się dość wcześnie. Już w latach ‘60 usługiwał słowem i prowadził szkółki niedzielne w Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym. Działał w Radzie Braci Starszych. Od lat ‘80 był przełożonym w Zborze Kościoła Wolnych Chrześcijan zlokalizowanym w budynku przy ul. Zagórnej. Usługiwał Słowem w zborach na terenie całego kraju i za granicą. Udzielał chrztów i ślubów wielu osobom spośród nas. Był założycielem Fundacji Chrześcijańskiej Kultury i Oświaty, a w jej ramach publikował artykuły, pisał i tłumaczył książki. W roku 1996 założył Biblijny Kościół Baptystyczny w Warszawie-Aninie, którego pastorem był przez kolejne 16 lat, aż do pracowitej emerytury. Zgodnie z biblijnym pouczeniem był nienaganny. Od 1969 mąż jednej żony – Elżbiety. Ojciec pięciorga służących Panu dzieci. Jego syn, Adam Tołwiński, jest dziś pastorem zboru w Aninie. Ukochany dziadziuś piętnaściorga wnucząt.

Wszyscy doświadczyliśmy jego uczciwości, otwartości, łagodności, gościnności, przyzwoitości i poczucia humoru. Wszyscy się od niego uczyliśmy. Obserwowaliśmy w nim Bożą chwałę, Boże działanie i prawdziwość obietnicy, że Pan jest z tymi, którzy się Go boją i stawiają na pierwszym miejscu. Bardzo często powtarzał, że wszystko co miał i czego udało mu się dokonać było dzięki Bożej łasce.

 

Ostatnie kazanie wygłosił w swoim zborze, w Warszawie – Aninie, 6 listopada 2016 r. Apelował o pokutę, nawrócenie, szukanie Bożej woli w naszym życiu:

Wieczerza Pańska i sąd Słowa

 

 

W numerze 5 naszego kwartalnika (którego był inicjatorem i wspierał jego dystrybucję w różnych środowiskach) publikujemy Jego ostatni artykuł, napisany zaledwie tydzień przed śmiercią.

 

Zapraszamy do posłuchania innych kazań Jana Tołwińskiego:

Czterej wrogowie

A myśmy się spodziewali

Ucho igielne

Obmycie

Stosunek do ziemskiej ojczyzny

Historia bogatego człowieka

Słowo Boże

Ciężko wierzgać

Nie bądź letni

Napełnienie się Duchem

Niezwykły Chrystus

Czy nie dlatego błądzicie?

Blisko jesteś Królestwa Bożego

Napełniajmy się Duchem