Relacja z Open Doors

W niedzielę 2 kwietnia 2017 r. mieliśmy możliwość słuchania relacji pracownika Open Doors.

Zachęcamy do jej odsłuchania.

Co to jest Open Doors?

„Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki.” – 1 Kor 12,26

Każdy prześladowany chrześcijanin powinien wiedzieć, że jest przynajmniej jeden wierzący, który stoi za nim, modląc się i wspierając go w jego trudnych doświadczeniach. Od ponad pięćdziesięciu lat to właśnie jest naszą misją i naszym powołaniem.

Poprzez nasze projekty chcemy wspierać i zachęcać cierpiących chrześcijan, by mimo prześladowań żyli w wierze chrześcijańskiej, wzmacniali swoje społeczności i głosili Ewangelię nawet we wrogim im otoczeniu. Pomagamy wszystkim chrześcijańskim Kościołom bez wzglęcu na wyznanie.

Nasze główne punkty działań, to m.in.:
– zaopatrywanie wierzących w Biblie, literaturę chrześcijańską i inne potrzebne materiały szkoleniowe;
– kształcenie chrześcijańskich liderów i innych współpracowników podziemnego Kościoła;
– pomaganie więzionym z powodu wiary i ich rodzinom, jak również rodzinom zamordowanych chrześcijan;
– zapewnianie miejsca schronienia byłym muzułmanom, którzy przeszli na chrześcijaństwo i z tego powodu są gnębieni w swoim środowisku (często muszą uciekać, by ratować swe życie przed śmiercią);
– poprzez różne projekty niesiemy pomoc ubogim chrześcijanom  (udzielanie mikro-kredytów, finansowanie kursów dla analfabetów, itp.);
– niesiemy pomoc humanitarną w przypadku działań wojennych czy klęsk żywiołowych;
– informujemy chrześcijan żyjących w „wolnym świecie” o losie ich prześladowanych sióstr i braci,
– zachęcamy chrześcijan z wolnego świata do modlitwy i wspierania różnych projektów pomocy.

„Przemytnik”

W 1955 roku Holender Anne van der Bijl zapoczątkował służbę pomocy prześladowanym chrześcijanom – Open Doors. Anne znany jest na całym świecie jako Brat Andrew, także dzięki swojej bestsellerowej biografii zatytułowanej „Przemytnik”. Historie o tym, jak przemycał Biblie za żelazną kurtynę przy pomocy swojego VW Garbusa, są wręcz legendarne.

Działania Open Doors na całym świecie

Dzisiaj Open Doors jako międzywyznaniowa i międzynarodowa organizacja udziela pomocy chrześcijanom, którzy są prześladowani za wiarę w Jezusa Chrystusa w ponad 50 krajach. Dzięki szeroko rozwiniętej służbie informacyjnej mówimy w tzw. wolnym świecie – w kościołach, w polityce czy w mediach – o tym, gdzie chrześcijanie są prześladowani, jaka pomoc jest im pilnie potrzebna oraz nawołujemy do modlitwy za nich.

Praca Open Doors Polska jest finansowana głównie przez dobrowolne datki, jak również ze sprzedaży naszych materiałów: książek, filmów na dvd, itp. Nasza polska placówka ściśle współpracuje z niemieckim oddziałem Open Doors, który posiada specjalny certyfikat niemieckiego Aliansu Ewangelicznego, potwierdzający zgodność działań organizacji ze ścisłymi zasadami w zakresie wykorzystywania darowizn.