Odwiedziliśmy Ukrainę (We visited Ukraine)

Zapraszamy do przeczytania relacji z wizyty na Ukrainie (We invite you to read our report about our brothers’ visit to Ukraine. )

W czasie Świąt Bożego Narodzenia obrządku prawosławnego (6-8 styczeń 2023 r.) dwie osoby z naszego kościoła (Piotrek i Tomek) odwiedziły zaprzyjaźniony kościół Baptystyczny (First Baptist Church) w Kowlu.

During the Orthodox Christmas (January 6-8th), two brothers from our church,
Piotr and Tomek, visited the First Baptist Church in Kovel.

Kowel (ukr. Ковель) leży na głównej drodze między Warszawą a Kijowem, około 65 km od granicy polsko-ukraińskiej.

Kovel is located on the main road between Warsaw and Kiev, about 65 km from the Polish-Ukrainian border.

Pomimo, że na pierwszy rzut oka nie widać bezpośrednich konsekwencji toczącej się wojny, to już po zapadnięciu zmroku, widoczny jest brak oświetlenia na ulicach i wyłączany co jakiś czas prąd w domach.

Jest to spowodowane ograniczeniami energii, które zostały wprowadzone po uszkodzeniu infrastruktury elektrycznej w mieście przez ostrzał rosyjskich rakiet w październiku ubiegłego roku.

Although at first you don’t see the direct impact of an ongoing war, you will notice the lack of street lights at night and the electricity going off every so often in the homes. This is due to the power cuts that were put in place after the city’s electrical infrastructure was damaged by Russian missiles last October.

null

W całym mieście widać też na bilboardach twarze żołnierzy z Kowla, którzy zginęli podczas walk wojennych.

The faces of the soldiers from Kovel, who were killed during the war, can also be seen on billboards throughout the city.

Pomimo tej trudnej rzeczywistości, kiedy spotkaliśmy się z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy, widzieliśmy w nich wiele wdzięczności  i miłości do Boga, co było naprawdę poruszające i niezwykłe.

Despite this difficult reality, our brothers saw a lot of gratitude and love towards God when they visited our friends in Ukraine, which was really moving and extraordinary.

Doznaliśmy też ogromnej gościnności z ich strony pomimo, że w tych okolicznościach codzienne życie nie należy do najłatwiejszych.

They also experienced great hospitality from the brethren despite the fact that everyday life is not the easiest in the circumstances they now live in.

Sobotę rozpoczęliśmy od przyjazdu do Kościoła na spotkanie z uchodźcami z miejsc objętych walkami wojennymi.

Our brothers started their Saturday by arriving at the church to meet refugees from war torn places. 

W praktyce mogliśmy się przekonać jak rozdysponowywana jest  pomoc, którą między innymi przy dużym zaangażowaniu wielu osób z naszego kościoła udało się tam dostarczyć.

They saw how the brethren distributed the supplies, which among others, were supplied by many people from our church. 

 

Uchodźcy, którzy są tam kierowani przez urząd miasta, mają okazję dostać nie tylko pomoc praktyczną w postaci żywności i ubrań ale przede wszystkim wsparcie duchowe.

The refugees, who are directed to the church by the City Hall, have the opportunity to receive not only practical help in the form of food and clothes, but most importantly spiritual help. 

Podczas kilkugodzinnego, sobotniego spotkania jest też czas na wysłuchanie Bożego Słowa …

During those few hours on that Saturday there was time to listen to the Word of God.

a później przy kawie i herbacie na indywidualne rozmowy z ludźmi, poznanie ich sytuacji i na wspólną modlitwę.

Then, over tea and coffee, there was time for individual conversations, time to get to know their situation and to pray together.

O godzinie 17.00 zostaliśmy zaproszeni na koncert w centrum miasta, zorganizowany przez kilka kościołów baptystycznych. Byliśmy pod wielkim wrażeniem tego, jak w tak trudnym czasie można przygotować tak przepiękny, bożonarodzeniowy koncert. Był to też czas ewangelizacji, ponieważ na koncert zostali zaproszeni wszyscy chętni, którzy chcieli go wysłuchać. Przybyło ponad 400 osób…

At 5pm our brothers were invited to a concert in the city center which was organized by several Baptist churches. They were very impressed with how it was even possible to prepare such a beautiful Christmas concert in such a difficult time. It was also a great opportunity for evangelizing because anyone who wanted to listen was invited.
More than 400 people came! 

Po koncercie zostaliśmy zaproszeni przez jedną z rodzin na wspaniałą kolację.

After the concert, our brothers went to a wonderful dinner provided by a Christian family.

W niedzielę mieliśmy okazję uczestniczyć w nabożeństwie .

On Sunday, they had the opportunity to attend the church service.

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10.00 i o godz. 17.00 oraz w każdą środę o godz. 19.00. Spotkania dla uchodźców organizowane są w każdą sobotę pomiędzy godziną 10.00 a 15.00. Kościół posiada też własną grupę muzyczną, którą mogliśmy usłyszeć podczas niedzielnego nabożeństwa.

Services are held every Sunday at 10am and 5pm, and every Wednesday at 7pm. Meetings for the refugees are organized every Saturday between 10am and 3pm. The church also has its own music choir which they listened to during the service.

Widzieliśmy jak wielkie są potrzeby ludzi mieszkających na Ukrainie, dlatego dalej chcemy ich wspierać oraz służbę którą prowadzą z docieraniem z pomocą do rejonów najbardziej dotkniętych konsekwencjami wojny (Charków, Zaporoże, Winnica).

Jeżeli chciałbyś /chciałabyś pomóc Ukrainie za pośrednictwem naszego kościoła, możesz wpłacić dowolną kwotę na nasze konto misyjne z dopiskiem „Ukraina”.

PL 55 2530 0008 2016 1048 5411 0004

Pomimo trudnego czasu w tym kraju, jesteśmy zainspirowani żywą wiarą wielu ludzi których spotkaliśmy i ogromem gościnności której doświadczyliśmy.

Piotrek i Tomek

Our brothers saw the great needs of the people living in Ukraine, so our church wants to continue to support the church and their ministry in reaching the areas most affected by the war, that is: Kharkiv, Zaporizhzhia and Vinnytsia.

If you would like to help our church support Ukraine you can donate any amount to our mission account with the memo “Ukraine”.

PL 55 2530 0008 2016 1048 5411 0004

SWIFT CODE NEST BANK:  NESBPLPW

Despite the difficult time in that country, our brothers were inspired by the living faith of the many people they met and the hospitality they experienced.