Konferencja z John’em Reynolds’em

W dniach 27-28.09.2019 r. gościliśmy w naszym kościele pastora John’a Reynolds’a.

Pastor John przygotował cykl wykładów dotyczących Kościoła Jezusa Chrystusa.

Poniżej zamieszczamy wszystkie zarejestrowane wykłady z konferencji:

“MIŁUJCIE KOŚCIÓŁ”
Konferencja z udziałem pastora John’a Reynolds’a

Piątek, 27 września
Sesja nr 1: Wprowadzenie do zagadnienia „Kościół” (definicja, założenie, znaczenie i funkcje kościoła)

 

Sesja nr 2: Kościół jako Ciało (jedność i różnorodność ciała)

 

 

Sobota, 28 września
Sesja nr 1Kościół jako Wojsko (dowódca wojska, żołnierze w wojsku,
charakter bitew, mundury żołnierzy, zadania żołnierzy, zakończenie wojny)

 

Sesja nr 2Kościół jako Panna Młoda (koncept, zadania i wspaniała
przyszłość Panny Młodej)

 

Sesja nr 3Kościół jako Rodzina (nazwisko, podobieństwo, relacje
rodzinne, nieporozumienia i domy rodzinne)

 

Sesja nr 4Kościół jako Instytucja („rekrutacja”, pośrednictwo w
społeczności, ewangelizacja, służba, misje, duchowy wzrost)

 

Sesja nr 5Sukcesy i wyznaczanie celów jak również niebezpieczeństwa
tradycji