Czesław Bassara

Zapraszamy do wysłuchania wykładów ewangelisty Czesława Bassary. Mówcą był znany ewangelista, Czesław Bassara.

 

Wykłady z dn. 14.10.2015:

 

Genderyzm

Przełom czy proces, doskonałość czy dojrzałość

Godność dziecka jako osoby

Samorealizacja czy wychowanie

Problem duchowy naszych dzieci

 

Wykłady z dn. 15.10.2015:

 

Biblia jako zakończone dzieło Boga

Jakiego rodzaju uwielbienie przyjmuje Bóg