Fascynująca Księga Objawienia

Zapraszamy do słuchania

Kazanie zostało wygłoszone przez Wojtka Lemke w naszym kościele 17.11.2019 r.

Wojtek jest pastorem Kościoła Chrystusowego w Gdyni.

Co o sobie pisze:

Po wyjściu z wojska w wieku 23 lat zetknąłem się z żywą ewangelią, która całkowicie zmieniła moje dotychczasowe życie, w kilka miesięcy później przyjąłem chrzest wiary. Od tamtej pory uczyniłem Jezusa Chrystusa Panem swojego życia. Absolwent Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego w Warszawie. Wraz z żoną Iwoną jesteśmy szczęśliwymi rodzicami czterech synów, (trzech dorosłych) którzy biorą aktywny udział w życiu zboru. Moją pasją jest poznawanie Bożego Słowa i dzielenie się nim z ludźmi których spotykam. Obecnie pełnię obowiązki pastora zboru..