Duchowe przywództwo

Zapraszamy każdą, drugą sobotę miesiąca sobotę o godz. 18.00

Taki tytuł nadaliśmy serii naszych spotkań dla mężczyzn w 2019/2020 r.

Spotkania mężczyzn odbywają się w każdą, drugą sobotę miesiąca o godz. 18.00

Zapraszamy wszystkich mężczyzn w każdym wieku. Centralnym punktem naszych spotkań jest studiowanie Bożego Słowa. Ale mamy też czas na męskie rozmowy przy sobotniej, wieczornej kolacji.

26.09.2019 o godz. 18.00 odbyło się pierwsze spotkanie które otworzyło cykl rozważań dotyczących duchowego przywództwa.

Jest to nowy program dla mężczyzn, stworzony dla mężczyzn, którzy mają pasję by rozwijać w sobie prawdziwą moc duchowego przywództwa i upodabniać się do Chrystusa w służbie innym, trosce i miłości do rodziny i zwiastowaniu Ewangelii.

 

 

26 wrzesień 2019 r.

Tematem pierwszego spotkania była rola mężczyzny jako lidera.

J. Reynolds. Mężczyzna, Boży lider cz. 1

J. Reynolds. Mężczyzna, Boży lider cz. 2

J. Reynolds. Mężczyzna, Boży lider cz. 3

Kluczowe wersety z 1 spotkania:

Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Mat. 6.33

Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Ks. Joz. 1.8

 

9 listopad 2019 r.

A. Gorban. Sedno uczniostwa

Kluczowe wersety z 3 spotkania:

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Ew. Jana 15.15

A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. 2 Tym .2.2

 

14 grudzień 2019 r.

A. Dylikowski

Werset do zapamiętania: “Ezdrasz bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon Pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw” – Ezdrasza 7:10
 
2. Pytanie: “Jakie 5 elementów są wyraźnie widoczne w przywództwie Nehemiasza?
1. Głębokie osobiste relacje z Bogiem
2. Miłość do Bożego ludu
3. Zdolność do strategicznego myślenia
4. Zorganizowanie ludzi dookoła konkretnego celu i poprowadzenie ich
5. Zdolność do poradzenia sobie z wewnętrzną i zewnętrzną opozycją
 
 
8 luty 2020 r.
T. Krążek. Nauka o Krzyżu
kluczowy werset:

Gal 6:14 Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata.

Pytania:

  1. W jaki sposób życie scentralizowane na krzyżu / na ewangelii jest kluczowe w naszej walce z pychą i samosprawiedliwością?
  2. W jaki sposób życie scentralizowane na krzyżu / na ewangelii jest kluczowe w naszej walce z duchową apatią czy też desperacją wywołanymi własną grzesznością?

 

11 styczeń 2020 r.
A. Tołwiński. Przywództwo
 
 1. List do Rzymian 9:3

 „Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała” [Biblia Warszawska, 1975]

 

 1. Pytanie: O jakich trzech faktach trzeba pamiętać, kiedy Bóg stawia Cię jako przywódcę nad jakąkolwiek grupą?

Odp.

  1. Ci, którzy są pod Tobą należą do Boga i to On jest ostatecznie ich Panem.
  2. Ci, którzy są pod Tobą zostali Ci powierzeni i masz względem nich obowiązki, z których Bóg Cię rozliczy.
  3. Ty sam jesteś częścią tej grupy i jesteś osobiście odpowiedzialny za to, co się
   w tej grupie dzieje.