Czy masz swój szałas?

Zapraszamy do słuchania

Kazanie wygłoszone przez Tomka Walicę w naszym kościele 27 października 2019 r.

Tomek razem ze swoją żoną – Moniką prowadzą Fundację „Niebieski Dom”.

Tu możecie więcej przeczytać o tej inicjatywie.

Co sami piszą o swojej służbie?

Jesteśmy małżeństwem od 16 lat, a 7 lat temu staliśmy się rodziną zastępczą dla dzieci,
które potrzebowały domu i rodziny. Widząc Boże dzieło w ich życiu, jak i w podobnych rodzinach dookoła, jesteśmy zachęceni by krzewić tę ideę i wspierać polskie rodziny.

​Nasza przygoda ze służbą rozpoczęła się gdy mieliśmy po 16 lat i zdecydowaliśmy się,
żeby opowiedzieć o Bożej miłości i Jego zbawieniu dzieciom dookoła.

Założyliśmy wtedy nasz pierwszy klub dla dzieci. Przez kolejne lata Pan Bóg darował
nam dziesiątki wspaniałych wolontariuszy z którymi mogliśmy poprowadzić setki spotkań
dla dzieci, mieć udział w organizacji około 50 obozów i prowadzić szkolenia dla kilkuset osób.

Wszystko co robimy, staramy się robić dla Bożej chwały i ku zbawieniu i zbudowaniu ludzi!
Wszystko to jest możliwe dzięki Bożej łasce, ale i pomocy wielu wspaniałych osób,
które są gotowe by poświęcać swój czas i środki dla Bożej chwały!

Kiedy oglądamy się wstecz, naszą największą radością jest widzieć owoce
– przemienione życie młodych osób i Boży plan, który jest realizowany w ich życiu.

Po 20 latach służba w którą jesteśmy zaangażowani jest dużo szersza niż „dzieci” –
widzimy potrzebę docierania do całych rodzin, wspierania ich i poszukiwania domów dla porzuconych dzieci.