Rachunki bankowe

Rachunek ogólny: 39 2530 0008 2016 1048 5411 0001
Fundusz misyjny: 55 2530 0008 2016 1048 5411 0004
Fundusz remontowy: 82 2530 0008 2016 1048 5411 0003


Międzynarodowe numery rachunków bankowych (numery IBAN):
Rachunek ogólny: PL 39 2530 0008 2016 1048 5411 0001
Fundusz misyjny:  PL 55 2530 0008 2016 1048 5411 0004
Fundusz remontowy:  PL 82 2530 0008 2016 1048 5411 0003
Kod SWIFT/BIC banku: NESBPLPW