Plan spotkań kobiet

Plan spotkań kobiet na rok szkolny 2016/2017.

 

KAŻDA SPRAWA MA SWÓJ CZAS I SWÓJ SPOSÓB…

BÓG ODBĘDZIE SĄD NAD KAŻDYM CZYNEM, NAD KAŻDĄ RZECZĄ TAJNĄ – CZY DOBRĄ, CZY ZŁĄ.

 

12 maj                   Magda S, Kasia, Gosia.  Czas pracy i odpoczynku

9 czerwiec            Beata W.  Asia T. Czas decyzji.

10 czerwiec          Piknik

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania.