List do Filipian

Poniżej zamieszczamy cykl 15 niedzielnych kazań wygłoszonych w naszym kościele przez Aleksandra Dylikowskiego na podstawie Listu Ap. Pawła do Filipian

  1. Doskonałość Bożego Zbawienia

2. Fundament i miara duchowej dojrzałości

3. Radość w Ewangelii

4. Życie to Chrystus

5. Bądźmy jak Apostoł Paweł

6. Zasady duchowej jedności

7. Być jak Chrystus

8. Kogo i dlaczego wywyższa Bóg

9. Zbawienie – dzieło Boga i odpowiedzialność człowieka

10. Pokora upodabnia nas do Chrystusa

11. Transformacja systemu wartości

12. Patrząc na życie przez pryzmat Chrystusa

13. Jak naprawić zepsute relacje?

14. Życie przepełnione radością i pokojem

15. Walka umysłu