Kwiecień 2020

29.04.2020 r. A. Tołwiński. Motto Bożego dziecka

26.04.2020. A.Tołwiński. Boże standardy

Niedziela, 22.04.2020. A. Tołwiński. Jak żyć pod Bożym gniewem?

Warownym grodem jest nasz Bóg

Nowe #kazanie "Warownym grodem jest nasz Bóg" Psalm 46

Opublikowany przez Biblijny Kościół Baptystyczny Niedziela, 19 kwietnia 2020

http://www.facebook.com/watch/?v=1152699585095245

12.042020 r. A. Tołwiński. Przyjmuj od Boga wszystko

 

http://www.facebook.com/watch/?v=227717145306018

5.04.2020 r. A. Tołwiński. Przyjmuj od Boga wszystko