Kwiecień 2018

29.04.2018. Ofiara za choroby

25.04.2018. A. Tołwiński. Bądź szafarzem Bożej łaski

22.04.2018. A. Dylikowski. Doskonałość Bożego zbawienia

18.04.2018. O. Wilk. Miłuje Pana

15.04.2018. J. Pieczko. jest wiara i wiara

11.04.2018. A Tołlwiński. Łaska w praktyce u człowieka wierzącego

08.04.2018. A. Dylikowski. Światłość

04.04.2018. A. Tołwiński. Opieraj się na łasce

01.04.2018. A. Tołwiński. Ofiara Jezusa Chrystusa

01.04.2018. T. Przystański. Realność zmartwychwstania