Rachunki bankowe

Rachunek ogólny: 46 1440 1387 0000 0000 1517 7586
Fundusz misyjny: 21 1440 1387 0000 0000 1517 7648
Fundusz remontowy: 87 1440 1387 0000 0000 1517 7624