Nabożeństwa

Niedziela:

10.00 – 10.45 : Studium biblijne w grupach

gr I – sala biblioteczna (List do Galacjan)

gr II. – kaplica (1 List Piotra)

gr. III – sala jadalna (1 List Jana)

(w pierwszą niedzielę miesiąca – Pamiątka Wieczerzy Pańskiej)

11.00 : Nabożeństwo


 Środa:

18.30 : Nabożeństwo