Słuchowisko wielkanocne

Zapraszamy do wysłuchania  Słuchowiska wielkanocnego, przedstawionego w Kościele 17.03.2018 r.