Usługa Yury

Yura Bulkowski jest pastorem kościoła Betel w Grodnie w Republice Białorusi..

Teoria musi iść w parze z praktyką. Kazanie wygłoszone w maju 2017 r.

Yura dzielił się z nami Bożym Słowem, pokazującym że relacja z Bogiem nie może być jedynie teologiczna ale musi przekładać się na praktykę.

 

Zapraszamy do słuchania