Poznanie i doznanie. Czy zachowujesz równowagę?

Zapraszamy do słuchania.

Ludzie mają tendencję do popadania w skrajności. Nie omija to ludzi wierzących i kościoła.

Marcin Korzeniewski uczy nas jak zachować równowagę, aby nasza codzienna relacja z Bogiem w Chrystusie była żywa, radosna i pełna ekspresji ale jednocześnie oparta na nauczaniu Pisma Świętego.

Marcin jest ewangelistą i nauczycielem Słowa Bożego. Mieliśmy okazję gościć go w naszym kościele 13 stycznia 2019 r.