Fotorelacja z uroczystości chrztu

1 marca 2020 r. o godz. 10 w naszym kościele mogliśmy być świadkami wspaniałego wydarzenia.

7 osób zadeklarowało się pójść za Jezusem Chrystusem i publicznie to przed nami wyznało.

Wcześniej mogliśmy słuchać ich świadectw – czyli tego dlaczego podjęli taką decyzję, co się stało w ich życiu od tego momentu i jak dalej chcą podążać za Nim.

Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony (Ew. Marka 16.16)

Zbawieni jesteśmy na podstawie naszej wiary a nie chrztu. To jest przesłanie całego Nowego Testamentu.

Jednak Jezus chcę żeby nasze pójście za nim nie było ukrywane lub chowane, żeby nie było tylko naszym prywatnym myśleniem. Człowiek który chcę iść w swoim życiu za Jezusem, który faktycznie ma pewność obiecanego przez Jezusa zbawienia nie wstydzi się o tym mówić…

Więcej, pragnie dzielić się z innymi tą świetną nowiną.

Relacja z Jezusem jest czymś pięknym i naturalnym tak jak – a nawet bardziej nasza relacja z mężem, żoną, dzieckiem czy najlepszym przyjacielem.

Chrzest nie jest rytuałem który zmienia rzeczywistość, chrzest jest tylko momentem kiedy możemy publicznie powiedzieć a właściwie zacząć mówić o tym innym o tym, co Chrystus dla nas zrobił i jak zmienia nasze życie każdego dnia …

Właśnie takie wspaniałe wyznanie usłyszeliśmy od tych siedmiu osób. Chwała Bogu za nich …