List do Filipian

 

Poniżej zamieszczamy cykl 15 niedzielnych kazań wygłoszonych w naszym kościele przez Aleksandra Dylikowskiego na podstawie Listu Ap. Pawła do Filipian

1. Doskonałość Bożego Zbawienia

Fundament i miara duchowej dojrzałości

2. Fundament i miara duchowej dojrzałości

Radość w Ewangelii

3. Radość w Ewangelii

Życie to Chrystus

4. Życie to Chrystus

Bądźmy jak Apostoł Paweł

5. Bądźmy jak Apostoł Paweł

Zasady duchowej jedności

6. Zasady duchowej jedności

Być jak Chrystus

7. Być jak Chrystus

Kogo i dlaczego wywyższa Bóg

8. Kogo i dlaczego wywyższa Bóg?

Zbawienie – dzieło Boga i odpowiedzialność człowieka

9. Zbawienie – dzieło Boga i odpowiedzialność człowieka

Pokora upodabnia nas do Chrystusa

10. Pokora upodabnia nas do Chrystusa

Transformacja systemu wartości

11. Transformacja systemu wartości

Patrząc na życie przez pryzmat Chrystusa

12. Patrząc na życie przez pryzmat Chrystusa

Jak naprawić zepsute relacje?

13. Jak naprawić zepsute relacje?

Życie przepełnione radością i pokojem

14. Życie przepełnione ewangelią

Walka umysłu

15. Walka umysłu