Wykłady dla kaznodziejów

Tim Savage gościł w naszym kościele od 19 do 21 listopada.

W tym czasie mieliśmy okazję uczyć się jak głosić Słowo Boże. Zapraszamy do odsłuchania wykładów:

wykład 1 (piątek, 19 października 2018 r.)

wykład 2 (piątek, 19 października 2018 r.)

wykład 3 (sobota, 20 października 2018 r.)

wykład 4 (sobota, 20 października 2018 r.)

wykład 5 (sobota, 20 października 2018 r.)

wykład 6 (sobota, 20 października 2018 r.)